Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Šíleně smutný princ

Dne 10. března 2017 nás opět se svým divadelním představením „Šíleně smutný princ“ navštívil pan Krbek z Prahy. Toto představení je postaveno na aktivním zapojení přítomných dětí v publiku do samotného děje pohádky, což přináší spoustu komických situací a vyžaduje od herce značnou schopnost improvizace. A to bylo zapotřebí i tentokrát. O zábavu bylo postaráno, smutný princ nesčetněkrát rozesmál malé i velké a jako v každé pohádce – všechno dobře dopadlo. Děkujeme za veselé představení a těšíme se na příště.

Comments are closed.