Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Svět čmeláků

V rámci zooterapeutického zaměření naší školy za námi již potřetí dne 25. dubna 2017 přišla paní Komzáková z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, aby nás seznámila se životem čmeláků jako důležitého, ač někdy opomíjeného zástupce hmyzí říše. Děti i jejich rodiče byli velice překvapeni, že za nimi přišli živí čmeláci i se svým hnízdem, na kterém mohli všichni přítomní bezprostředně pozorovat vývoj čmeláka od vajíčka po dospělého jedince, čmeláčí samičku, uspořádání hnízda. Kdo se zaposlouchal, uslyšel i dorozumívací bzučení. Děkujeme paní Komzákové a těšíme se zase na viděnou.

Comments are closed.