Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Poslední akci v kalendářním roce 2023 si pro hospitalizované děti připravala paní učitelka Mgr. Blanka Sykáčková a paní učitelka Mgr. Hana Bartová a to v úterý 19. prosince 2023. Děti si poslechly biblický příběh o Ježíškovi, který byl příjemně podbarvený koledami v kytarovém podání paní učitelky Hanky, do kterého se mohly děti zapojit hrou na Orffovy nástroje. Atmosféra byla vskutku vánoční a jako mávnutím kouzelného proutku všechny přítomné přenesla do jejich domovů. Děti si také zahrály tichou poštu a vyrobily vánočního beránka.

Přejeme krásné Vánoce všem…

Comments are closed.