Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Vejce – symbol života

Dne 9. dubna 2019 do naší školy poprvé zavítaly lektorky Moravského zemského muzea s velice nápaditým, pestrým a zajímavým programem „Vejce – symbol života“. Lektorky akci zahájily krátkým povídáním nejen o Velikonocích, ale i o jaru jako takovém – květiny na jaře, mláďátka, ptáci, vynášení Morany atd. Nechyběla ani zmínka o zdobení velikonočních vajíček různými technikami, na některými zůstával rozum stát. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali se do světa zdobení vajíček voskovou technikou, kterou si každý z nás měl možnost vyzkoušet. Zpočátku to chtělo trošku cviku, ale každému se nakonec podařilo „vyčarovat“ originálně nazdobené vajíčko, které jsme si odnesli na památku domů. Komu byla dlouhá chvíle, mohl si vyzkoušet hru s dřevěnou káčou, skládat puzzle kraslic nebo překážkovou dráhu s vajíčkem na lžíci. Rozhodně jsme se tedy nenudili. Děkujeme lektorkám MZM a těšíme se na příští společné setkání.

Comments are closed.