Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Život doby velkomoravské

Projektový den „Život doby velkomoravské“ se uskutečnil dne 3. dubna 2019 a to v rámci IX. ročníku výtvarné soutěže „Čarovné barvy země“, do které se naše škola zapojila již po několikáté. Cílem projektu bylo seznámení žáků s životem a dobou Velké Moravy i s historií krajiny. Žáci si vyzkoušeli malbu na plátno husím brkem. K malbě a kresbě pak používali hliněné pigmenty s přírodními pojidly bez jakýchkoliv jiných syntetických látek. Průběh projektu i jeho zdařilé výsledky ukazují přiložené fotografie

Comments are closed.