Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

výstava „Čarovné barvy země“

Ve středu 11. října 2023 se konala v prostorách Teyschlovy haly Dětské nemocnice slavnostní vernisáž výtvarného projektu Jihomoravského kraje „Čarovné barvy země“. Vystaven byl výběr obrázků XII. ročníku projektu, jejichž ústřední motiv byl inspirován hvězdnou oblohou a 60. výročím založení hvězdárny ve Veselí nad Moravou.

Moderátorkou odpoledne byla již tradičně paní Mgr. Hana Novotná, která všechny přivítala a představila i další hosty slavnostního odpoledne. K přítomným dětem i dospělým promluvila také paní ředitelka naší školy PaedDr. Jana Stěničková. Slova se ujal i Mgr. František Lukl, náměstek hejtmana pověřený zabezpečením úkolů v oblasti kultury a cestovního ruchu, který slavnostně předal výhru zástupkyním MŠ Říčany u Brna, které se nemohly v původní termínu vyhlášení vítězů zúčastnit. Zároveň došlo také k slavnostnímu vyhlášení dalšího, tentokráte již XIII. ročníku soutěže.

Za Masarykovo muzem v Hodoníně promluvila její ředitelka Mgr. Irena Chovančíková. Ke slovu se dostala i paní vychovatelka Bc. Eva Chmelařová, která se se všemi přítomnými podělila o zážitky z vlastního tvoření s přírodními pigmenty a závěrečného slova se chopila Mgr. Michaela Malá, staniční sestra Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.

Děkujeme také za návštěvu naší dlouholeté partnerce školy, paní MUDr. Jitce Suské, která nás přišla v tento slavnostní okamžik pozdravit. Velký dík patří též hudební skupině „Kamarádi“, která svými veselými písničkami roztancovala téměř všechny přítomné…

Comments are closed.