Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. října 2023

Datum: 12. října 2023

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová, PhDr. Jana Šífová

Omluveni: Mgr. Petr Hladík, Ing. Kateřina Kalinová, MUDr. Kateřina Slabá

Host: PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy

 

Průběh jednání školské rady:

  1. Mgr. Jana Galbová zahájila 1. zasedání školské rady ve školním rocee 2023/2024.
  2. Byla schválena „Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěkové organizace za školní rok 2022/2023“.
  3. Školská rada byla seznámena s „Pracovním plánem školy na školní rok 2023/2024“.
  4. PaedDr. Jana Stěničková informovala o právě proběhlé vernisáži „Čarovné barvy země“, připravované herní terapii a dalších činnostech školy.
  5. PhDr. Jana Šífová informovala o nutnosti sepsání smluv o spolupráci školy s FN Brno pro jednotlivé akce školy s dostatečným předstihem.
  6. V diskuzi byly probrány výše uvedené body.
Comments are closed.