Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

výstava „Čarovné barvy země“

Po dvouleté odmlce, způsobené onemocněním COVID-19, jsme se dne 13. října 2021 opět setkali se zástupci Slovanského hradiště v Mikulčicích, abychom slavnostní vernisáží zahájili výstavu I. nesoutěžního ročníku výtvarného projektu Jihomoravského kraje „Čarovné barvy země“. Neformální část se uskutečnila v Teyschlově hale, kterou moc hezky hudebně doprovodila skupina „Osamělé palačinky“.  K přítomným dětem a dalším hostům promluvila paní Mgr. Hana Novotná, kterou následně doplnila paní ředitelka naší školy PaedDr. Jana Stěničková. Všichni si pak mohli prohlédnout vystavené obrazy a pochutnat na něčem dobrém.

 

Formální část se uskutečnila ihned vzápětí ve venkovních prostorách, tentokráte již bez účasti hospitalizovaných dětí. K přítomným hostům zde promluvil pan Ing. Jiří Němec, předseda výboru pro životní prostředí a kulturu, pan Mgr. Petr Fedor, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje a nechyběla ani slova paní Mgr. Ireny Chovančíkové, ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně, p.o., zdravotnický personál pak zastoupila paní Mgr. Michaela Malá, staniční sestra oddělené dětské ortopedie. Přítomna byla také paní JUDr. Sylva Dohnálková, vedoucí odboru kultury. Součástí venkovní akce bylo i poděkování několika nejen pedagogickým pracovníkům za jejich zapojení se do nesoutěžního ročníku; „jejich“ dětem byly předány krásné knihy.

 

Závěrem byl slavnostně vyhlášen nový ročník tohoto zajímavého projektu, do kterého se opět zapojí i naše škola. A pevně doufáme, že tento I. nesoutěžní ročník byl zároveň i posledním tohoto charakteru.

 

Comments are closed.