Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. října 2021

Datum: 12. října 2021

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Ing. Kateřina Kalinová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, PhDr. Jana Šífová, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová

Nepřítomni: Mgr. Petr Hladík, MUDr. Kateřina Slabá

Host: PaedDr. Jana Stěničková

 

Průběh jednání:

  1. Školská rada se seznámila s novými členy.
  2. Předsedkyní školské rady byla do nového funkčního období navržena Mgr. Jana Galbová. Zvolena byla všemi hlasy.
  3. Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 byla schválena bez připomínek.
  4. Schválen byl jednací řád školské rady.
  5. Členové školské rady byli seznámeni s Pracovním plánem na školní rok 2021/2022.
  6. Byl projednán ŠVP ŠD a ŠVP ŠK.
  7. Členové školské rady schválili školní řád a vnitřní řád školy.
  8. PhDr. Jana Šífová upozornila na změny v názvech některých pracovišť a klinik FN Brno.
  9. Členové rady byli informováni o dalších činnostech školy.
Comments are closed.