Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání Školské rady dne 10. října 2018

Datum: 10. října 2018

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

 1. zahájení, přivítání členů ŠR a hostů
 2. seznámení s Výroční zprávou školy za školní rok 2017/2018
 3. seznámení s úpravami Školního řádu platného od 1. září 2018
 4. seznámení s novým platným ŠVP ZV platným od 1. září 2018
 5. volba nové předsedkyně Školské rady – zvolena Mgr. Jana Galbová
 6. další informace o činnostech školy
 7. zprávy ze školství – pí. Kalinová
 8. diskuze k navrhovaným materiálům a dokumentům
 9. závěr

Závěry z jednání:

 • novou předsedkyní Školské rady se stala Mgr. Jana Galbová

Školská rada schvaluje:

 • Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018
 • Školní řád s platností od 1. září 2018

Školská rada bere na vědomí:

 • nový ŠVP ZV s platností od 1. září 2018 s možností vyjadřovat se k jeho uskutečňování
Comments are closed.