Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Hrajeme si s motýly

Na základě loňského úspěšně zrealizovaného projektu jsme se i letos pustili do chovu motýlů. Již v měsíci březnu jsme objednali certifikát na dodání 10 kusů housenek motýla babočky bodlákové. Pro rozšíření péče o vylíhnuté motýly jsme zakoupili i nové krmítko. Objednání housenek jsme vypočítaly na konec měsíce dubna, letos si však housenky „pospíšily“ a zásilka dorazila již po jednom týdnu od objednávky – 3. května 2018. Housenky byly malinké, ale všechny přežily složitý letecký transport z Velké Británie. Na přiložených fotografiích lze pozorovat, jak v průběhu deseti dnů vyrostly a začaly se kuklit… Druhý květnový víkend již byly všechny housenky zakuklené a zavěšené na víčku přeneseny do speciální síťky. Metamorfóza, kouzlo přeměny, trvala jeden týden. Prakticky denně se kukly staly cílem pozorování – nás učitelek i hospitalizovaných dětí.

Měli jsme 100% úspěšnost a postupně se nám během 4 dnů vylíhlo všech 10 motýlů. Pečlivě jsme se o ně staraly, motýlí jídelníček tvořilo zralé ovoce, čerstvé květy a cukrová voda v krmítku.

Dne 24. května 2018 si paní učitelka Mudráková, záštiťující projekt „Motýlí zahrádka“, připravila pro hospitalizované děti dopolední program „Hrajeme si s motýly“ spojený s vypouštěním vylíhnutých motýlů do volné přírody. První část programu se uskutečnila ve třídě školy a děti se v ní seznámily se životem motýlů, jejich vývojem a důležitou rolí v říši hmyzu. V programu bylo použito množství pomůcek z oblasti environmentálního vzdělávání, ale také odborná literatura zapůjčená z KJM v Brně. Shlédli jsme také krátký film o životě motýlů, po kterém jsme se pustili do výtvarného tvoření – skládali jsme housenku z papírových koleček a vyráběli motýla otiskováním nafukovacího balónku namočeného v barvě.

Následně nadešel vrchol celého „motýlího dne“. Přesunuli jsme se k rozkvetlému růžovému keři v areálu nemocnice a každé z přítomných dětí si vypustilo svého vlastního motýla, kterému také přisoudilo jeho vlastní jméno. Někteří nám doslova frnkli před nosem, jiným se do světa moc nechtělo a ještě nějaký čas po vypuštění jsme je mohli pozorovat na květech keřů. Celá akce měla velice příjemnou atmosféru, což dokládají přiložené fotografie. Zajímavost, nevšednost a nápaditost akce dokazuje také návštěva zástupců zdravotnického personálu.

A aby to nebylo líto dětem, které se programu nemohly osobně účastnit, paní učitelky si pro ně připravily zajímavý motýlí program i na příslušných odděleních.

Comments are closed.