Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

konference „Dobrovolnictví a zooterapie“

Dne 13. května 2023 se naše paní učitelka Mgr. Jana Balšínková zúčastnila konference „Dobrovolnictví a zooterapie“ ve FN Motol v Praze. Společně s MUDr. Rohlederem si připravili přednášku o realizaci canisterapie ve FN Brno, zejména pak v prostředí Kliniky dětské onkologie. Informace z jejich příspěvku byly velice dobře přijaty ostatními účastníky konference, pro které se staly zdrojem cenných zkušeností pro jejich další práci.

Konference jako taková byla velice přínosná. Paní učitelka získala řadu nových informací, jak jsou zooterapeutické aktivity realizovanými i v jiných zdravotnických zařízeních.

 

Comments are closed.