Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Projekt Motýlí zahrádka

Naše mateřská škola se dlouhodobě věnuje zooterapii a paní učitelka Mudráková se dozvěděla o možnosti odchovu motýlů. Nápad se zalíbil, paní učitelka zjistila potřebné informace ohledně pořízení certifikované sady a zbývalo už jen zakoupit vše potřebné pro chov motýlů. To vše proběhlo v únoru roku 2017. Balíček obsahoval sadu pomůcek a certifikát k odběru 10 kusů housenek babočky bodlákové.

Dne 19. května nadešel den, kdy nám byl doručen balíček s razítkem britské královské pošty. Všichni jsme zvědavě přihlíželi jeho obsahu, v krabičkách se na nás dívalo 10 housenek babočky kopřivové.

Součástí celého projektu „Motýlí zahrádka“ byla i dne 23. května 2017 paní učitelkou Mudrákovou zorganizovaná výtvarná dílna motivována právě odchovem motýlů. Na děti čekala tři výtvarná stanoviště, kde si mohly vyrobit skládané papírové housenky, motýli z hedvábného papíru. Jedno ze stanovišť představovalo místo pro společnou práci dětí, tisknutí motýlů na velký plakát. Některé výrobky si děti mohly odnést domů, jiné budou použity na plánovaných výstavách. Výtvarná dílna byla však pro děti přínosná i z jiného úhlu pohledu – ve stejné místnosti byly umístěny motýlí housenky, které se již začaly kuklit a děti tak měly příležitost přímo pozorovat tento proces, všímat si změn, ke kterým dochází a komentovat je. Část výtvarného dopoledne jsme s dětmi měli možnost prohlédnout si četné publikace s motýlí tematikou.

Dlouho očekávaný den D nastal 29. května 2017. Motýli se začali líhnout. Děti tak měly možnost průběžně sledovat krmení, život housenek, jejich kuklení, pukání kukly a postupné líhnutí motýlů a rozvíjení křídel. Po vylíhnutí motýlů bylo zapotřebí obden připravovat potravu pro živé motýli. A co má motýl rád? Cukrová voda, do ní namočené čerstvé květy, ovoce, to je to pravé. Líhnutí motýlů bylo přitažlivé nejen pro malé pacienty, ale celý náš pedagogický sbor tuto událost sledoval s velkým nadšením.

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí a jeho oslav, se dne 1. června 2017 uskutečnila další důležitá událost v souvislosti s projektem „Motýlí zahrádka“. V rámci tohoto dne jsme společně s dětmi vylíhnuté motýly vypustili do volné přírody. Vypouštění motýlů byl nádherný okamžik, kterého se zúčastnili nejen hospitalizované děti, jejich rodiče, ale přišlo se podívat i nečekaně velké množství zaměstnanců nemocnice. Atmosféru okamžiku podtrhl hudební doprovod flétnového dua z JAMU. Akce se uskutečnila za přítomnosti zástupců Nadace Debra, která podporuje osoby s tzv. nemocí motýlích křídel. Každý motýl byl vypuštěn zvlášť, společně jsme mu mávali a přáli šťastnou cestu. Motýli se nám odměnili usednutím na růžový keř v areálu nemocnice, kde jsme měli možnost pozorovat je ve volné přírodě.

Comments are closed.