Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

„Záložka do knihy spojuje školy“ – již po páté jsme se zúčastnili tohoto projektu, který byl letos na téma „Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“. Projekt pořádá Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě a v letošním ročníku jsme byli spojeni se Spojenou školou internátnou v Levicích. Pro děti ze Slovenska jsme vyrobili 59 záložek, na oplátku nám naši zahraniční kamarádi zaslali 34 záložek. Máme radost, že jsme se do letošního ročníku mohli opět zapojit. Je to krásný projekt, který spojuje školy, která dává radost ze čtení zajímavých knih, rozvíjí fantazii a výtvarný projev v nás a navíc podporuje přátelství mezi národy…

Comments are closed.