Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

2020/2021

Na období letních prázdnin byla naše škola přizvána ke spolupráci na projektu „Cirkus Paciento“ ze strany dobročinné organizace Zdravotní klaun. 
Číst více
Dne 24. června 2021 si před nadcházejícími letními prázdninami připravily paní učitelky a paní vychovatelky pro hospitalizované děti poslední výtvarnou 
Číst více
Po více než půlroční odmlce jsme se dne 16. června 2021 opět setkaly s pracovnicí Knihovny Jiřího Mahena v Brně, 
Číst více
V průběhu školního roku jsme společně s dětmi nezaháleli ani po výtvarné stránce a kromě tvořících aktivit, jejichž výsledky si 
Číst více
Dne 2. června 2021 proběhlo na oddělení dětské psychiatrie v Bohunicích zooterapeutické setkání s živými zvířaty. Akce podpořila již předcházející 
Číst více
Přestože valná část věcí kolem nás stále funguje ve specifickém režimu, na oslavy Mezinárodního dne dětí jsme zkrátka zapomenout nemohli 
Číst více
Ani v letošní složité situaci nezapomínáme na naše tradiční akce. Proto paní učitelky z mateřské školy a paní vychovatelky uspořádaly 
Číst více
Abychom hospitalizovaným dětem zpříjemnili pobyt v nemocnici, připravili jsme si pro ně dne 11. února 2021 tvořivou dílnu. Na výběr 
Číst více
V průběhu měsíce ledna 2021 byly předány ceny dětem, jejichž společný obrázek „Salaš s ovečkami“, který vznikl v rámci výtvarného 
Číst více
Přestože situace kolem nás stále nepřeje společnému setkávání, linula se dne 17. prosince 2020 ze všech oddělení vánoční atmosféra. Všechny 
Číst více