Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Čarovné barvy země – X. ročník

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se naše škola zapojila do výtvarného projektu Jihomoravského kraje „Čarovné barvy země“ v jeho X. ročníku, který probíhá ve spolupráci se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, pobočkou Masarykova muzea v Hodoníně. A ačkoliv složitá situace v tomto roce způsobila jisté organizační změny, podařilo se nám do soutěže odeslat 4 zdařilé obrázky malované jílovými pigmenty. S touto netradiční výtvarnou technikou se seznámili děti a žáci různých věkových skupin, od předškolních dětí až po žáky 2. stupně ZŠ.

V polovině listopadu se pak od paní Mgr. Hany Novotné, edukátorky Slovanského hradiště, dozvídáme radostnou novinku – obrázek „Salaš s ovečkami“, který vznikl pod vedením paní učitelky Evy Prosserové a jejímiž autory jsou malí malíři z ortopedického oddělení a dětské interní kliniky, obsadil krásné 4. místo v V. věkové kategorii. Slavnostního ceremoniálu se sice děti oceněného obrázku vzhledem k mimořádným opatřením zúčastnit nemohou, ale krásné věcné ceny jim budou předány jinou formou. Gratulujeme!

 

Všem zúčastněným se při malování na jednotlivých odděleních Dětské nemocnice podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a jejich vzájemná spolupráce byla skvělá. Proto tímto děkujeme i rodičům a zdravotnickému personálu za jejich podporu při realizaci nadstandardních aktivit v naší škole.

 

Comments are closed.