Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Skauti u nás ve škole

Dne 24. října 2018 nás v odpoledních hodinách navštívily světlušky a skautky družiny Veverek, 28. oddílu Astry Brno. Společně jsme s nimi zavítali na oddělení interny 48 a oddělení ortopedie. Poslechli jsme si zajímavé povídání o tom, jak se holky ke skautingu dostaly, co je na skautování baví, které mají oblíbené hry. Dostali jsme také „přednášku“ o skautském kroji. A měli jsme to štěstí, že jsme mezi pacienty na několik skautů a skautek také narazili, řeč tak opravdu nevázla. Děkujeme holkám za fajn odpoledne a těšíme se třeba někdy příště zase na viděnou.

Comments are closed.