Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání Školské rady dne 4. června 2019

Datum: 4. června 2019

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

  1. zahájení, přivítání členů ŠR a hostů – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
  2. prezentace činnosti školy za školní rok 2018/2019 – PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy
  3. zhodnocení práce a akcí ve školním roce 2018/2019 – PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy
  4. informace o zapojení do projektů, další vzdělávání pedagogických pracovníků – PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy
  5. další informace o činnostech školy – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
  6. rozvoj školy a vize na činnost v příštím školním roce – PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy
  7. diskuze, doplňkové informace o významných akcích školy (besedy, MDD apod.)
  8. závěr
Comments are closed.