Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. června 2021

Datum: 8. června 2021

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

 1. zahájení a přivítání členů školské rady – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady
 2. seznámení s programem jednání školské rady – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady
 3. pezentace činnosti MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. za školní rok 2020/2021 – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ, Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady; z důvodu proepidemických opatření se akce konaly na jednotlivých lůžkových odděleních, např. Podzimní tvoření, Pojďte si udělat světýlka pro radost, Mikulášská nadílka, Vánoční tvoření, Únorová tvořivá dílna, Velikonoční tvořivá dílna, Den dětí (velice zdrařilé, živá zvířátka, sponzorské dary, na odděleních hry a tvoření)
 4. zhodnocení práce pedagogů a akcí MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. za školní rok 2020/2021 – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ; situace na jednotlivých lůžkových odděleních v rámci opatření Covid-19; provoz psychiatrické kliniky v Bohunicích; žáci a distanční výzka; zkušenosti rodičů s distanční výukou jejich dětí
 5. prezentace činnosti EVVO v ZŠ a projekty EVVO za školní rok 2020/2021 – Mgr. Pavla Ukleinová; prevence úrazů pro 1. a 2. ročník ZŠ; prevence úrazů pro 3. – 5. ročník ZŠ; putování s opady pro 2. stupeň ZŠ; Vánoce, Vánoce přicházejí; Nový rok, kalendář; Uvědomělé nakupování; Velikonoce; Příběh Evropy; Z historie medicíny; Domácí mazlíčci
 6. současná situace ve škole v souvislosti s Covid-19 – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ; většina kolektivu MŠ a ZŠ očkována, ostatní absolvují pravidelné testování
 7. informace o další činnosti školy – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ
 8. informace o končícím funkčním období školské rady – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady
 9. diskuze – všichni členové školské rady
 10. omezení plánované léčebné péče ve FN z důvodu protiepidemických opatření – všichni členové školské rady
 11. zkušenosti s očkováním zdravotníků – Mgr. Martina Petlachová
 12. závěr – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady
Comments are closed.