Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zooterapie na oddělení dětské psychiatrie

V rámci oslav dětského dne proběhla dne 2. června 2022 na oddělení dětské psychiatrie zooterapie. Tentokrát nás navštívil orientální, čokoládově tečkovaný kocourek Floki, stodvacetiletá želva Tetka a dva afričtí šneci; všechna zvířata byla ze soukromého chovu naší paní ředitelky PaedDr. Jany Stěničkové. Žáci si zvířecí dopoledne velmi užili, především krmení, hlazení a česání zvířátek. Dozvěděli se také mnoho zajímavostí o jednotlivých zvířatech – o chovu, krmení, původu… Všechny informace a zážitky ze zooterapie nakonec zakomponovali do svých projektů.

Comments are closed.